• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 • Postanowienia ogólne

 

  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową www.lokalny.sklep.pl,zwany dalej „Sklep” jest PG Wojciech Nowak Koronkarska 5 61-005, Poznań

NIP 781 123 54 33 

   1. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej / biuro@lokalny.sklep.pl

   2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

   3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.lokalny.sklep.pl.

   4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

   5. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

 • Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.lokalny.sklep.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

  2. Właściciel – PG Wojciech Nowak Koronkarska 5 61-005, Poznań

NIP 781 123 54 33 

  1. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

  2. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

  3. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

  4. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

  5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

  7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

  9. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 

 

 • Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 

  1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
   1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

   2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

   3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://lokalny.sklep.pl/news/n/134/Polityka-cookies i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

 • Rejestracja i Logowanie

 

  1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

  2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

  3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

  4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.

  5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

  6. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
  1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

  2. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

 • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
 • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
 • zamówienia Produktu,
 • zmiany  swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia.
  1. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:

wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@lokalny.sklep.pl

 

  1. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., tzn. dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej  Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności przesłanych przez Sklep na podany przez Klienta adres email.

  2. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

  3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

  4. Zarówno Klient, który złoży zamówienie w sposób wskazany w pkt. 9 jak i zarejestrowany na stronie sklepu, otrzyma informacje dotyczące stanu zamówienia.

 

 

 • Realizacja zamówień

 

  1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 

  2. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

  3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

  4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, 
 • wybór formy płatności;
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
  1. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

  2. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

  3. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9., powinien podać:

 • Nazwę i ilość produktów
 • imię i nazwisko odbiorcy;
 • dokładny adres dostawy;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres e-mail zamawiającego.
  1. Wskazane na stronie Produkty wysyłane są z magazynu zewnętrznego wprost od Producentów. Producent przekazuje przesyłki do przewoźnika wskazanego przez Właściciela, Sklep wysyła maile do klientów w informacją o wysyłce zamówienia.

  2. Kupujący składa zamówienie mailowo. Na podstawie zamówienia wyliczana jest dla niego kwota za zamówienia. Brane są pod uwagę czynniki. 

 • Koszt przesyłki uwarunkowany wagą paczki.
 • Rodzaj zamówionych produktów.
 • Sposób płatności, przy płatności z banku zagranicznego doliczana jest opłata 10 zł za przelew międzynarodowy. 

 

 

 • Forma płatności

 

  1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:

 1. systemu płatności online;
 2. przelew;
  1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 

 

 • Ceny

 

   1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

   2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

   3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

 • Dostawa

 

  1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:

 • Kurier Poznań
 • odbiór osobisty
   1. Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

   2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

   3. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.

   4. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.

   5. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku
    do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

 • Prawo odstąpienia od umowy

 

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

  1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: PG Wojciech Nowak Koronkarska 5 61-005, Poznań

  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres Sklepu.

  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  4. Sprzedawca zwraca cene produktu oraz koszt doręczenia mu zamówionego towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. 

  5. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta
   o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

  8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.

  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
   w wypadkach:

 

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
 • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

 

 • Prawo Konsumenta do rękojmi

 

  1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

  2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in.na: PG Wojciech Nowak Koronkarska 5 61-005, Poznań lub adres mailowy biuro@lokalny.sklep.pl

 

   1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

   2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

   3. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

   4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym
    w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 

 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

   1. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.

   2. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

   3. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

 • Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 

   1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

 • Usługa Newslettera

 

   1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.

   2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

   3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera
    poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter

   4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.

   5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

 

 • Pozostałe

 

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://lokalny.sklep.pl/upload/lokalnie//Regulamin.pdf

  2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

  3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

  1. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

  2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność  z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem Danych w Sklepie PG Wojciech Nowak Koronkarska 5 61-005, Poznań NIP 781 123 54 33
  2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej biuro@lokalny.sklep.pl
  3. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
  4. Sklep zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 • Sklep zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych. 

 

 1. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep.
 2. Sklep prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez Sklep. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji lub składania zamówienia bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
  1. właściwe wykonanie przez Sklep zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
  2. prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami). 
  3. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
 6. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
 7. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
 8. Na żądanie Użytkownika Sklep udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone w wiadomości email.  
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep.
 10. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
 11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
ZAŁĄCZNIK 1

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Miejscowość i data: ……………..………………

 

…………………………..

 

Dane Kupującego

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………...

Adres : ………………........................................………………..……………………………………………………………………………..

Telefon/e-mail: ……………………………………….……………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia: ………………………………………..………………………………………………………………………………………………

Nr konta: .......................................................................................................................................................

 

Informacje o produktach

 

Nazwa produktu: ……………………….…………………………………………….……..………………………………………………………

Data zakupu: ………….…………………...................................................................................................................

Wartość zakupionego produktu (wraz z kosztem dostawy): ........................................................................

Forma zapłaty: ...............................................................................................................................................

 

Data otrzymania produktu: ………….…………………............................................................................................Oświadczenia Kupującego

 

Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.……………………..………………….………………

                                      podpis                                   ZAŁĄCZNIK 2

 

FORMULARZ

REKLAMACYJNY

 

...................., dnia ....................

 

…………….……………………………………..

 1. ....................

.....................

/dane Użytkownika                                                                                               

 

Nazwa reklamowanego produktu

…........................................................................................................................................................

Data zakupu produktu:………………………………………………………………………………………..

Data doręczenia produktu:………………………………………………………………………….………..

Data zauważenia wady:……………………………………………………………………………………………

podstawą zgłoszenia reklamacji  naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)

Opis:

…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania  reklamacji):

 1. Naprawa;
 2. Wymiana;
 3. Obniżeniu ceny;

 4. Odstąpienie od umowy, jeżeli wada była ISTOTNA dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku …........................................................................................................................................

nr rachunku …..................................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ..........................................DATA...............................................................................……………………………………

PODPISUWAGA! Zwrot ceny za usługę możliwy jest poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe.